Máy nén khí TurBor

Sản phẩm bán chạy
1/4
2/4
3/4
4/4
Liệt kê:
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy Nén Khí/turbor-3hp-sun-150x150.jpg
MÁY NÉN KHÍ  V-0.25/8 - 3HP – 150L – 2 ĐẦU NÉN
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy Nén Khí/maynenkhi_3hp_3-d-u-nén-sun-150x150.jpg
MÁY NÉN KHÍ V-0.28/8 3HP – 150L – 3 ĐẦU NÉN
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy Nén Khí/2014-11-23-060227maynenkhi_5_5hp_turbor_v_0_48_8-sun-150x150.jpg
MÁY NÉN KHÍ V-0.48/8 - 5.5HP – 150L
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy Nén Khí/2014-11-23-055620maynenkhi_7_5hp_turbor(3)-sun-150x150.jpg
MÁY NÉN KHÍ W-0.60/12.5 - 7.5HP – 300L
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy Nén Khí/2014-11-23-055620maynenkhi_10hp_turbor(3)-sun-150x150.jpg
MÁY NÉN KHÍ W-0.8/12.5 - 10HP – 300L
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy Nén Khí/2014-11-23-055620maynenkhi_10hp_turbor(3)-sun-150x150.jpg
MÁY NÉN KHÍ W-0.8/12.5 - 10HP – 500L
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy Nén Khí/2014-11-23-055620maynenkhi_10hp_turbor(3)-sun-150x150.jpg
MÁY NÉN KHÍ W-1.1/12.5 - 15HP – 500L