Máy phát điện VIKYNO

Sản phẩm bán chạy
1/4
2/4
3/4
4/4
Liệt kê:
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện Vikyno/Máy-phát-điện-Diesel-MF-105-150x150.gif
Máy phát điện Diesel MF 1050S (5KVA)

Máy phát điện Diesel MF 1050S (5KVA)

35.500.000 vnđ
32.760.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện Vikyno/Máy-phát-điện-Diesel-MF-108-150x150.gif
Máy phát điện Diesel MF 1080S (8KVA)

Máy phát điện Diesel MF 1080S (8KVA)

42.560.000 vnđ
37.560.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện Vikyno/Máy-phát-điện-diesel-MF1120S-150x150.gif
Máy phát điện diesel MF1120S (12KVA)

Máy phát điện diesel MF1120S (12KVA)

55.250.000 vnđ
48.500.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện Vikyno/Máy-phát-điện-3-pha-MF3150S-150x150.gif
Máy phát điện Diesel MF3100S (10KVA)

Máy phát điện Diesel MF3100S (10KVA)

53.500.000 vnđ
46.800.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện Vikyno/Máy-phát-điện-3-pha-MF3150S-150x150.gif
Máy phát điện diesel MF3150S (15KVA)

Máy phát điện diesel MF3150S (15KVA)

56.000.000 vnđ
55.200.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện Vikyno/May-phat-dien-Diesel-MF3380-150x150.png
Máy phát điện Diesel MF3380-S (38KVA)

Máy phát điện Diesel MF3380-S (38KVA)

159.000.000 vnđ
139.735.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện Vikyno/Máy-phát-điện-Diesel-MF5-150x150.gif
Máy phát điện Diesel MF5-SAG (5KVA)

Máy phát điện Diesel MF5-SAG (5KVA)

29.860.000 vnđ
25.450.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện Vikyno/May-phat-dien-MF3-XSL-150x150.png
Máy phát điện MF3-XSL (3KVA)

Máy phát điện MF3-XSL (3KVA)

13.800.000 vnđ
11.920.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện Vikyno/May-phat-dien-Diesel-MF3380-150x150.png
Máy phát điện MF3300-S (30KVA)

Máy phát điện MF3300-S (30KVA)

138.000.000 vnđ
128.858.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện Vikyno/May-phat-dien-MF1X-L-150x150.png
Máy phát điện Xăng MF1X-L (1KVA)

Máy phát điện Xăng MF1X-L (1KVA)

5.500.000 vnđ
4.620.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện Vikyno/May-phat-dien-MF5-XSL-150x150.png
Máy phát điện Xăng MF5-XSL (5KVA)

Máy phát điện Xăng MF5-XSL (5KVA)

16.800.000 vnđ
15.650.000 vnđ
text_reviews