Máy phun áp lực

Sản phẩm bán chạy
1/4
2/4
3/4
4/4
Liệt kê:
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Máy phun áp lực Lavor/LaVor-OREGON-1509XP-150x150.png
Máy phun áp lực LaVor OREGON 1509XP

Máy phun áp lực LaVor OREGON 1509XP

16.300.000 vnđ
15.280.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Máy rửa xe/CH29-(1HP)-150x150.png
Máy rửa xe CH29

Máy rửa xe CH29

6.320.000 vnđ
4.950.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Máy rửa xe/CH39-(1HP)-150x150.png
Máy rửa xe CH39

Máy rửa xe CH39

7.200.000 vnđ
6.520.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Máy rửa xe/May-rua-xe-Oshima-29-150x150.gif
Máy rửa xe Oshima 29

Máy rửa xe Oshima 29

5.210.000 vnđ
4.320.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Máy phun áp lực Kacher/May-phun-ap-luc-Kacher-6-15-150x150.png
Máy phun rửa áp lực Kacher HD 6/15C

Máy phun rửa áp lực Kacher HD 6/15C

22.300.000 vnđ
20.900.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Máy phun áp lực Lavor/Lavor-Speed-20-150x150.png
Máy phun áp lực Lavor Speed 20

Máy phun áp lực Lavor Speed 20

7.980.000 vnđ
6.750.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Máy phun áp lực Lavor/Lavor-STM-140-150x150.png
Máy phun áp lực Lavor STM 140

Máy phun áp lực Lavor STM 140

3.200.000 vnđ
2.652.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Máy Phun Áp Lực PROMAC/promac-M16-150x150.png
Máy phun áp lực promac M16

Máy phun áp lực promac M16

9.340.000 vnđ
8.450.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Máy Phun Áp Lực PROMAC/PROMAC-M19-150x150.png
Máy Phun Áp Lực PROMAC M19

Máy Phun Áp Lực PROMAC M19

6.300.000 vnđ
5.200.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Máy rửa xe/May-rua-xe-bot-tuyet-150x150.gif
Máy rửa xe bọt tuyết PALLAS 20L

Máy rửa xe bọt tuyết PALLAS 20L

3.720.000 vnđ
3.350.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Máy rửa xe/May-rua-xe-bot-tuyet-150x150.gif
Máy rửa xe bọt tuyết PALLAS 40L

Máy rửa xe bọt tuyết PALLAS 40L

5.520.000 vnđ
4.450.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Máy rửa xe/May-rua-xe-bot-tuyet-150x150.gif
Máy rửa xe bọt tuyết PALLAS 60L

Máy rửa xe bọt tuyết PALLAS 60L

8.450.000 vnđ
7.450.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Máy rửa xe/SH 28-(1HP)-150x150.png
Máy rửa xe HS-28

Máy rửa xe HS-28

4.200.000 vnđ
3.460.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu phun cao áp CH/CH-26A-150x150.png
Đầu phun cao áp 1HP CH 26A

Đầu phun cao áp 1HP CH 26A

27.000.000 vnđ
2.560.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu phun cao áp CH/1HP-CH-29-150x150.png
Đầu phun cao áp 1HP CH 29

Đầu phun cao áp 1HP CH 29

3.214.000 vnđ
2.632.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu xịt Pona/1HP-Pona-88-150x150.png
Đầu phun cao áp 1HP Pona 88

Đầu phun cao áp 1HP Pona 88

2.500.000 vnđ
2.345.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu xịt Pona/1HP-Pona-88-150x150.png
Đầu phun cao áp 1HP Pona 88A

Đầu phun cao áp 1HP Pona 88A

2.600.000 vnđ
2.450.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu phun cao áp CH/2HP-CH-39-150x150.png
Đầu phun cao áp 2HP CH 39

Đầu phun cao áp 2HP CH 39

4.200.000 vnđ
3.950.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu phun cao áp CH/5HP-CH-80-150x150.png
Đầu phun cao áp 5HP CH 80

Đầu phun cao áp 5HP CH 80

4.250.000 vnđ
3.636.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu phun cao áp CH/5HP-CH-80-150x150.png
Đầu phun cao áp 7HP CH 120

Đầu phun cao áp 7HP CH 120

5.300.000 vnđ
4.520.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu xịt Oshima/u phun cao áp Oshima 29-150x150.jpeg
Đầu phun cao áp Oshima 29
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu xịt Oshima/u phun cao áp Oshima 29A-150x150.jpeg
Đầu phun cao áp Oshima 29A
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu phun cao áp Vikyno/VKN-25-150x150.png
Đầu phun cao áp VKN-25

Đầu phun cao áp VKN-25

1.430.000 vnđ
1.250.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu xịt cao áp HS/1HP-HS---28-150x150.png
Đầu xịt 1HP HS - 28

Đầu xịt 1HP HS - 28

1.300.000 vnđ
1.150.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu xịt cao áp HS/1HP-HS---28-150x150.png
Đầu xịt 1HP HS - 28A

Đầu xịt 1HP HS - 28A

1.520.000 vnđ
1.230.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu xịt cao áp HS/2HP-HS-30-150x150.png
Đầu xịt 2HP HS 30

Đầu xịt 2HP HS 30

2.550.000 vnđ
2.265.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu xịt cao áp HS/2HP-HS-30-150x150.png
Đầu xịt 2HP HS 30A

Đầu xịt 2HP HS 30A

2.670.000 vnđ
2.180.000 vnđ
text_reviews