Đầu phun cao áp CH

Sản phẩm bán chạy
1/4
2/4
3/4
4/4
Liệt kê:
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu phun cao áp CH/CH-26A-150x150.png
Đầu phun cao áp 1HP CH 26A

Đầu phun cao áp 1HP CH 26A

27.000.000 vnđ
2.560.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu phun cao áp CH/1HP-CH-29-150x150.png
Đầu phun cao áp 1HP CH 29

Đầu phun cao áp 1HP CH 29

3.214.000 vnđ
2.632.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu phun cao áp CH/2HP-CH-39-150x150.png
Đầu phun cao áp 2HP CH 39

Đầu phun cao áp 2HP CH 39

4.200.000 vnđ
3.950.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu phun cao áp CH/5HP-CH-80-150x150.png
Đầu phun cao áp 5HP CH 80

Đầu phun cao áp 5HP CH 80

4.250.000 vnđ
3.636.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phun rửa áp lực/Đầu phun cao áp CH/5HP-CH-80-150x150.png
Đầu phun cao áp 7HP CH 120

Đầu phun cao áp 7HP CH 120

5.300.000 vnđ
4.520.000 vnđ
text_reviews