Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)

Sản phẩm bán chạy
1/4
2/4
3/4
4/4
Liệt kê:
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-Daikin-FTKD25HVMV-1-150x150.png
Máy lạnh Daikin FTKC25NVMV

Máy lạnh Daikin FTKC25NVMV

9.700.000 vnđ
9.600.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-Daikin-FTKD35HVMV-150x150.png
Máy lạnh Daikin FTKC35NVMV

Máy lạnh Daikin FTKC35NVMV

11.700.000 vnđ
11.650.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy lạnh Daikin FTKD50HVMV-150x150.png
Máy lạnh Daikin FTKD60HVMV

Máy lạnh Daikin FTKD60HVMV

24.470.000 vnđ
24.400.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-Daikin-FTKS25GVMV-150x150.png
Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV

Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV

11.300.000 vnđ
11.050.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV-150x150.png
Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV

Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV

13.500.000 vnđ
13.350.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-Daikin-FTKS60GVMV-150x150.png
Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV

Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV

28.800.000 vnđ
28.400.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-Daikin-FTE35LV1V-150x150.png
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V

Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V

9.050.000 vnđ
9.050.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-Daikin-FTE50LV1V-150x150.png
Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V

Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V

14.370.000 vnđ
13.950.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-Daikin-FTE50LV1V-150x150.png
Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V

Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V

19.400.000 vnđ
19.150.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh FUNIKI/Máy-l-nh-Funiki-SBC09-150x150.png
Máy lạnh Funiki SBC09

Máy lạnh Funiki SBC09

5.585.000 vnđ
5.400.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh FUNIKI/Máy-l-nh-Funiki-SBC12-150x150.png
Máy lạnh Funiki SBC12

Máy lạnh Funiki SBC12

6.910.000 vnđ
6.750.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh FUNIKI/Máy-l-nh-Funiki-SBC24-150x150.png
Máy lạnh Funiki SBC24

Máy lạnh Funiki SBC24

12.390.000 vnđ
12.100.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh LG/Máy-l-nh-LG-S09ENA-150x150.png
Máy lạnh LG S09ENA

Máy lạnh LG S09ENA

5.790.000 vnđ
5.600.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh LG/Máy lạnh LG V10ENT (6)-150x150.png
Máy lạnh LG S12ENA

Máy lạnh LG S12ENA

7.730.000 vnđ
7.500.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh LG/Máy-l-nh-LG-S18ENA-150x150.png
Máy lạnh LG S18ENA

Máy lạnh LG S18ENA

11.950.000 vnđ
11.700.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh LG/Máy-l-nh-LG-S12ENA-150x150.png
Máy lạnh LG V10ENA

Máy lạnh LG V10ENA

7.630.000 vnđ
7.400.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh LG/Máy-l-nh-LG-S12ENA-150x150.png
Máy lạnh LG V13ENA

Máy lạnh LG V13ENA

9.760.000 vnđ
9.500.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh PANASONIC/Máy-l-nh-Panasonic-KC12QKH-8-150x150.png
Máy lạnh Panasonic KC12QKH-8

Máy lạnh Panasonic KC12QKH-8

9.700.000 vnđ
9.450.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh PANASONIC/may-lanh-Panasonic-KC9QKH-8-150x150.png
Máy lạnh Panasonic KC18QKH-8

Máy lạnh Panasonic KC18QKH-8

14.480.000 vnđ
14.250.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh PANASONIC/may-lanh-Panasonic-KC9QKH-8-150x150.png
Máy lạnh Panasonic KC24QKH-8

Máy lạnh Panasonic KC24QKH-8

20.400.000 vnđ
20.150.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh PANASONIC/may-lanh-Panasonic-KC9QKH-8-150x150.png
Máy lạnh Panasonic KC9QKH-8

Máy lạnh Panasonic KC9QKH-8

7.320.000 vnđ
7.150.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh PANASONIC/Máy-l-nh-Panasonic-TS9QKH-8-150x150.png
Máy lạnh Panasonic TS12QKH-8

Máy lạnh Panasonic TS12QKH-8

12.500.000 vnđ
12.250.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh PANASONIC/Máy-l-nh-Panasonic-TS9QKH-8-150x150.png
Máy lạnh Panasonic TS18QKH-8

Máy lạnh Panasonic TS18QKH-8

18.400.000 vnđ
18.100.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh PANASONIC/Máy-l-nh-Panasonic-TS9QKH-8-150x150.png
Máy lạnh Panasonic TS24QKH-8

Máy lạnh Panasonic TS24QKH-8

24.200.000 vnđ
23.800.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh PANASONIC/Máy-l-nh-Panasonic-TS9QKH-8-150x150.png
Máy lạnh Panasonic TS9QKH-8

Máy lạnh Panasonic TS9QKH-8

10.550.000 vnđ
10.250.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh Toshiba/Máy-l-nh-Toshiba-10N3K-V-150x150.png
Máy lạnh Toshiba 10N3K-V

Máy lạnh Toshiba 10N3K-V

8.140.000 vnđ
7.950.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh Toshiba/Máy-l-nh-Toshiba-10N3KCV-150x150.png
Máy lạnh Toshiba 10N3KCV

Máy lạnh Toshiba 10N3KCV

10.920.000 vnđ
10.750.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh Toshiba/Máy-l-nh-Toshiba-10N3K-V-150x150.png
Máy lạnh Toshiba 13N3K-V

Máy lạnh Toshiba 13N3K-V

10.950.000 vnđ
10.750.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh Toshiba/Máy-l-nh-Toshiba-10N3KCV-150x150.png
Máy lạnh Toshiba 13N3KCV

Máy lạnh Toshiba 13N3KCV

13.050.000 vnđ
12.750.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh Toshiba/Máy-l-nh-Toshiba-10N3K-V-150x150.png
Máy lạnh Toshiba 18N3K-V

Máy lạnh Toshiba 18N3K-V

15.470.000 vnđ
15.200.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh Toshiba/Máy-l-nh-Toshiba-10N3KCV-150x150.png
Máy lạnh Toshiba 18N3KCV

Máy lạnh Toshiba 18N3KCV

19.410.000 vnđ
19.150.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-t--đ-ng-Daikin-FVY100LAVE3-150x150.png
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY100LAVE3
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-t--đ-ng-Daikin-FVY100LAVE3-150x150.png
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY125LAVE3
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-t--đ-ng-Daikin-FVY71LAVE3-150x150.png
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY71LAVE3

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY71LAVE3

32.200.000 vnđ
31.700.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh FUNIKI/may-lanh-tu-dung-Funiki-FC24-150x150.png
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC24

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC24

17.890.000 vnđ
17.690.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh FUNIKI/may-lanh-tu-dung-Funiki-FC24-150x150.png
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27

19.500.000 vnđ
19.200.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh FUNIKI/may-lanh-tu-dung-Funiki-FC24-150x150.png
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC48

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC48

29.580.000 vnđ
29.200.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh LG/Máy-l-nh-t--đ-ng-LG-C1008FA0-1-150x150.png
Máy lạnh tủ đứng LG C1008FA0

Máy lạnh tủ đứng LG C1008FA0

79.100.000 vnđ
78.600.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh LG/Máy-l-nh-t--đ-ng-LG-C246SLA0-150x150.png
Máy lạnh tủ đứng LG C246SLA0

Máy lạnh tủ đứng LG C246SLA0

23.900.000 vnđ
23.600.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh LG/Máy-l-nh-t--đ-ng-LG-C286SLA-150x150.png
Máy lạnh tủ đứng LG C286SLA

Máy lạnh tủ đứng LG C286SLA

29.780.000 vnđ
29.500.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh LG/Máy-l-nh-t--đ-ng-LG-C508TA1-150x150.png
Máy lạnh tủ đứng LG C508TA1

Máy lạnh tủ đứng LG C508TA1

42.590.000 vnđ
42.300.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh PANASONIC/Máy-l-nh-t--đ-ng-Panasonic-C18FFH-150x150.png
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C18FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic C18FFH

21.000.000 vnđ
20.700.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh PANASONIC/Máy-l-nh-t--đ-ng-Panasonic-C18FFH-150x150.png
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C28FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic C28FFH

30.900.000 vnđ
30.700.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh PANASONIC/Máy-l-nh-t--đ-ng-Panasonic-C18FFH-150x150.png
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C45FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic C45FFH

41.660.000 vnđ
41.200.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-âm-tr-n-Daikin-FHC18PUV2V-150x150.png
Máy lạnh âm trần Daikin FHC18PUV2V

Máy lạnh âm trần Daikin FHC18PUV2V

22.560.000 vnđ
22.200.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-âm-tr-n-Daikin-FHC24PUV2V-150x150.png
Máy lạnh âm trần Daikin FHC24PUV2V

Máy lạnh âm trần Daikin FHC24PUV2V

27.950.000 vnđ
27.650.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-âm-tr-n-Daikin-FHC24PUV2V-150x150.png
Máy lạnh âm trần Daikin FHC30PUV2V

Máy lạnh âm trần Daikin FHC30PUV2V

32.400.000 vnđ
31.900.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-âm-tr-n-Daikin-FHC24PUV2V-150x150.png
Máy lạnh âm trần Daikin FHC36PUV2V

Máy lạnh âm trần Daikin FHC36PUV2V

3.690.000 vnđ
36.600.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-âm-tr-n-Daikin-FHC24PUV2V-150x150.png
Máy lạnh âm trần Daikin FHC42PUV2V

Máy lạnh âm trần Daikin FHC42PUV2V

40.400.000 vnđ
39.900.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện tử va Điện lạnh/Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ)/Máy lạnh DAIKIN/Máy-l-nh-âm-tr-n-Daikin-FHC24PUV2V-150x150.png
Máy lạnh âm trần Daikin FHC48PUV2V

Máy lạnh âm trần Daikin FHC48PUV2V

42.380.000 vnđ
41.900.000 vnđ
text_reviews