Máy hàn miệng túi

Sản phẩm bán chạy
1/4
2/4
3/4
4/4
Liệt kê:
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi đạp chân/M5-400-mm-150x150.png
Máy ép túi nylon M5-400 mm

Máy ép túi nylon M5-400 mm

2.100.000 vnđ
1.880.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi đạp chân/M1-300-mm-150x150.png
Máy hàn miệng túi M1-300mm

Máy hàn miệng túi M1-300mm

1.320.000 vnđ
1.280.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi đạp chân/M2-400-mm-150x150.png
Máy hàn miệng túi M2-400 mm

Máy hàn miệng túi M2-400 mm

1.540.000 vnđ
1.370.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/PFS-250-150x150.jpg
Máy hàn miệng tui PFS 250

Máy hàn miệng tui PFS 250

580.000 vnđ
500.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi liên tục/May-han-mieng-tui-lien-tuc-Yamafuji-FR900V-thong-so-150x150.png
Máy hàn miệng túi liên tục Yamafuji FR900I (vỏ sắt)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/May-han-mieng-tui-lien-tuc-Yamafuji-FR900V(1)-150x150.png
Máy hàn miệng túi liên tục Yamafuji FR900V (vỏ inox)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi nhấn tay/PFS-200-150x150.png
Máy hàn miệng túi PFS-200

Máy hàn miệng túi PFS-200

620.000 vnđ
395.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi nhấn tay/PFS-300-150x150.png
Máy hàn miệng túi PFS-300

Máy hàn miệng túi PFS-300

720.000 vnđ
550.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi nhấn tay/PFS-400-150x150.png
Máy hàn miệng túi PFS-400

Máy hàn miệng túi PFS-400

1.100.000 vnđ
800.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi nhấn tay/M11-300-mm-150x150.png
Máy ép túi nylon M11-300 mm

Máy ép túi nylon M11-300 mm

1.100.000 vnđ
850.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi nhấn tay/M17-300-mm-150x150.png
Máy ép túi nylon M17-300 mm

Máy ép túi nylon M17-300 mm

1.320.000 vnđ
950.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi đạp chân/M2-500-mm-150x150.png
Máy ép túi nylon M2-500 mm

Máy ép túi nylon M2-500 mm

1.650.000 vnđ
1.530.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi đạp chân/M5-300-mm-150x150.png
Máy ép túi nylon M5-300 mm

Máy ép túi nylon M5-300 mm

1.765.000 vnđ
1.560.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi nhấn tay/M10-200-mm-150x150.png
Thông số kỹ thuật Máy hàn túi nylon M10-200 mm