Máy hàn miệng túi đạp chân

Sản phẩm bán chạy
1/4
2/4
3/4
4/4
Liệt kê:
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi đạp chân/M5-400-mm-150x150.png
Máy ép túi nylon M5-400 mm

Máy ép túi nylon M5-400 mm

2.100.000 vnđ
1.880.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi đạp chân/M1-300-mm-150x150.png
Máy hàn miệng túi M1-300mm

Máy hàn miệng túi M1-300mm

1.320.000 vnđ
1.280.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi đạp chân/M2-400-mm-150x150.png
Máy hàn miệng túi M2-400 mm

Máy hàn miệng túi M2-400 mm

1.540.000 vnđ
1.370.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi đạp chân/M2-500-mm-150x150.png
Máy ép túi nylon M2-500 mm

Máy ép túi nylon M2-500 mm

1.650.000 vnđ
1.530.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi đạp chân/M5-300-mm-150x150.png
Máy ép túi nylon M5-300 mm

Máy ép túi nylon M5-300 mm

1.765.000 vnđ
1.560.000 vnđ
text_reviews