Máy hàn miệng túi nhấn tay

Sản phẩm bán chạy
1/4
2/4
3/4
4/4
Liệt kê:
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/PFS-250-150x150.jpg
Máy hàn miệng tui PFS 250

Máy hàn miệng tui PFS 250

580.000 vnđ
500.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi nhấn tay/PFS-200-150x150.png
Máy hàn miệng túi PFS-200

Máy hàn miệng túi PFS-200

620.000 vnđ
395.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi nhấn tay/PFS-300-150x150.png
Máy hàn miệng túi PFS-300

Máy hàn miệng túi PFS-300

720.000 vnđ
550.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi nhấn tay/PFS-400-150x150.png
Máy hàn miệng túi PFS-400

Máy hàn miệng túi PFS-400

1.100.000 vnđ
800.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi nhấn tay/M11-300-mm-150x150.png
Máy ép túi nylon M11-300 mm

Máy ép túi nylon M11-300 mm

1.100.000 vnđ
850.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi nhấn tay/M17-300-mm-150x150.png
Máy ép túi nylon M17-300 mm

Máy ép túi nylon M17-300 mm

1.320.000 vnđ
950.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/Máy hàn miệng túi/Máy hàn miệng túi nhấn tay/M10-200-mm-150x150.png
Thông số kỹ thuật Máy hàn túi nylon M10-200 mm