Máy Ép Plastic GBC Fusion

Sản phẩm bán chạy
1/4
2/4
3/4
4/4
Liệt kê:
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/máy ép plastic/GBC-FUSION-5000L-150x150.jpg
MÁY ÉP PLASTIC FUSION 5000L (A3)

MÁY ÉP PLASTIC FUSION 5000L (A3)

6.600.000 vnđ
5.900.000 vnđ
text_reviews
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/máy ép plastic/GBC-3000L-A3-150x150.jpg
Máy ép plastic GBC FUSION 3000L ( khổ A3)
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/máy ép plastic/May-ep-plastic-GBC-FUSION-CLA-302-150x150.jpg
Máy ép plastic GBC Fusion CLA-302
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/máy ép plastic/GBC-FUSION-CLA_402--150x150.jpg
Máy ép Plastic GBC Fusion CLA-402
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/máy ép plastic/GBC-H535-Turbo-150x150.jpg
Máy ép plastic khổ A3 GBC H535 TURBO
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/máy ép plastic/GBC-usion-3000L-kho-A4-150x150.jpg
Máy ép plastic khổ A4 GBC FUSION 3000L