Máy đọc mã vạch

Sản phẩm bán chạy
1/4
2/4
3/4
4/4
Liệt kê:
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/23-150x150.png
 Máy đọc mã vạch DelfiScan C80
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/dau doc ma vach/HT800-sun-150x150.jpg
Máy quét mã vạch Hitek HT-800
Máy quét mã vạch Intermec SR30

Máy quét mã vạch Intermec SR30

6.100.000 vnđ
5.780.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/TOPCASH-LV-90G-150x150.png
Máy quét mã vạch không dây Topcash LV-90G
Máy quét mã vạch Tawa TZ3100

Máy quét mã vạch Tawa TZ3100

1.150.000 vnđ
950.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Topcash/may-quet-ma-vach-TOPCASH-AL-3S-150x150.png
Máy quét mã vạch TOPCASH AL-3S

Máy quét mã vạch TOPCASH AL-3S

2.100.000 vnđ
1.540.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Topcash/Máy-quét-m--v-ch-Topcash-LV-908-150x150.png
Máy quét mã vạch TOPCASH LV-908

Máy quét mã vạch TOPCASH LV-908

1.990.000 vnđ
1.740.000 vnđ
text_reviews
Máy quét mã vạch Unitech MS 320

Máy quét mã vạch Unitech MS 320

3.430.000 vnđ
3.120.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy quét Honeywell-Metrologic/Máy-quét-đ-c-m--v-ch-Honeywell-1250G-150x150.png
Máy quét đọc mã vạch Honeywell 1250G
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy quét Honeywell-Metrologic/May-quet-doc-ma-vach-Honeywell-Metrologic-1300G-150x150.png
Máy quét đọc mã vạch Honeywell 1300G
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy quét mã vạch Datalogic/Datalogic-Powerscan-PD8330-150x150.png
Máy đọc Datalogic Powerscan PD8330

Máy đọc Datalogic Powerscan PD8330

12.600.000 vnđ
9.800.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy quét Honeywell-Metrologic/Máy-đ-c-m--v-ch-2-chi-u---2D-SCANNER-150x150.png
Máy đọc mã vạch 2D Honeywell Xenon 1900SR
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Đầu đọc mã vạch ATS/Dau-doc-ma-vach-ATS-2209-150x150.png
Máy đọc mã vạch ATS 2209

Máy đọc mã vạch ATS 2209

1.300.000 vnđ
1.150.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch CINO/Máy-đ-c-m--v-ch-CINO-A770-1-150x150.png
Máy đọc mã vạch CINO A770

Máy đọc mã vạch CINO A770

5.700.000 vnđ
5.290.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch CINO/Máy-đ-c-m--v-ch-CINO-F560-150x150.png
Máy đọc mã vạch CINO F560

Máy đọc mã vạch CINO F560

1.350.000 vnđ
1.160.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch CINO/CINO-F680-150x150.png
Máy đọc mã vạch CINO F680
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch CINO/Máy-đ-c-m--v-ch-CINO-F680-BT-150x150.png
Máy đọc mã vạch CINO F680 BT

Máy đọc mã vạch CINO F680 BT

7.300.000 vnđ
6.980.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Cipherlab/Máy-đ-c-m--v-ch-Cipherlab-1070-150x150.png
Máy đọc mã vạch Cipherlab 1070

Máy đọc mã vạch Cipherlab 1070

1.500.000 vnđ
1.300.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Cipherlab/CIPHERLAB-1560-150x150.png
Máy đọc mã vạch CIPHERLAB 1560

Máy đọc mã vạch CIPHERLAB 1560

7.200.000 vnđ
6.290.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Cipherlab/Máy-đ-c-m--v-ch-CIPHERLAB-1660-150x150.png
Máy đọc mã vạch CIPHERLAB 1660

Máy đọc mã vạch CIPHERLAB 1660

5.560.000 vnđ
5.350.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/go-150x150.png
Máy đọc mã vạch Datalogic 2D GD4430
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy quét mã vạch Datalogic/May-doc-ma-vach-Datalogic-QS-6500-150x150.png
Máy đọc mã vạch Datalogic QS-6500
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy quét mã vạch Datalogic/May-doc-ma-vach-Datalogic-QW2100-150x150.png
Máy đọc mã vạch Datalogic QW2100

Máy đọc mã vạch Datalogic QW2100

3.200.000 vnđ
2.450.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy quét Honeywell-Metrologic/Honeywell-1400G-150x150.png
Máy đọc mã vạch Honeywell 1400G

Máy đọc mã vạch Honeywell 1400G

3.600.000 vnđ
3.490.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy quét Honeywell-Metrologic/Máy-đ-c-m--v-ch-Honeywell-MS-5145-150x150.png
Máy đọc mã vạch Honeywell MS-5145
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy quét Honeywell-Metrologic/-n-áp-Lioa-SH-50000-50KVA-150x150.png
Máy đọc mã vạch Honeywell MS-9591

Máy đọc mã vạch Honeywell MS-9591

27.900.000 vnđ
2.720.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Antech/Máy-đ-c-m--v-ch-không-dây-Antech-AS2400-150x150.png
Máy đọc mã vạch không dây Antech AS2400
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Cipherlab/Máy-đ-c-m--v-ch-không-dây-Cipherlab-1166-150x150.png
Máy đọc mã vạch không dây Cipherlab 1166
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy quét Honeywell-Metrologic/Máy-đ-c-m--v-ch-không-dây-Honeywell-1202G-150x150.png
Máy đọc mã vạch không dây Honeywell 1202G
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/dau doc ma vach/máy-wet-150x150.jpg
Máy đọc mã vạch KingPos SI-2300 (2D)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/dau doc ma vach/Untitled-150x150.jpg
Máy đọc mã vạch KingPos SL-1300 (1D)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/dau doc ma vach/hình-1300w-ko-day-sun-150x150.jpg
Máy đọc mã vạch KingPos SL-1300W (Không dây)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/dau doc ma vach/hinh-1300---Copy-sun-150x150.jpg
Máy đọc mã vạch KingPos SO-1500 (Đa tia)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Marson/Máy-đ-c-m--v-ch-Marson-MT-8015-150x150.png
Máy đọc mã vạch Marson MT 8015

Máy đọc mã vạch Marson MT 8015

1.490.000 vnđ
1.100.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Marson/may-quet-ma-vach-marson-mt7947a-150x150.png
Máy đọc mã vạch Marson MT7947A

Máy đọc mã vạch Marson MT7947A

6.500.000 vnđ
6.200.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Marson/Marson-MT7955HD-150x150.png
Máy đọc mã vạch Marson MT7955HD

Máy đọc mã vạch Marson MT7955HD

2.100.000 vnđ
1.890.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Marson/Máy-đ-c-m--v-ch-Marson-MT7955TA-1-150x150.png
Máy đọc mã vạch Marson MT7955TA

Máy đọc mã vạch Marson MT7955TA

1.990.000 vnđ
1.790.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Marson/Marson-Wireless-Mini-MT-1097-150x150.png
Máy đọc mã vạch Marson Wireless Mini MT 1097
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Symbol Motorolar/Máy-đ-c-m--v-ch-Symbol-DS-6708-150x150.png
Máy đọc mã vạch Symbol DS-6708

Máy đọc mã vạch Symbol DS-6708

6.700.000 vnđ
6.250.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Symbol Motorolar/Máy-đ-c-m--v-ch-Symbol-DS-9208-150x150.png
Máy đọc mã vạch Symbol DS-9208

Máy đọc mã vạch Symbol DS-9208

6.990.000 vnđ
5.950.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Symbol Motorolar/may-doc-ma-vach-Symbol-LI-4278-150x150.png
Máy đọc mã vạch Symbol LI-4278.

Máy đọc mã vạch Symbol LI-4278.

10.500.000 vnđ
9.800.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Symbol Motorolar/Máy-đ-c-m--v-ch-Symbol-LS-2208-1-150x150.png
Máy đọc mã vạch Symbol LS 2208

Máy đọc mã vạch Symbol LS 2208

2.500.000 vnđ
2.200.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Symbol Motorolar/Máy-đ-c-m--v-ch-Symbol-LS-4208-150x150.png
Máy đọc mã vạch Symbol LS-4208

Máy đọc mã vạch Symbol LS-4208

6.350.000 vnđ
5.900.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/máy quét mã vạch/Máy đọc mã vạch Symbol Motorolar/may_doc_ma_vach_symbol_ls1203-150x150.png
Máy đọc mã vạch SYMBOL LS1203

Máy đọc mã vạch SYMBOL LS1203

2.100.000 vnđ
1.900.000 vnđ
text_reviews
Máy đọc mã vạch TaWa TZ 3151

Máy đọc mã vạch TaWa TZ 3151

1.850.000 vnđ
1.649.000 vnđ
text_reviews