Máy đọc mã vạch KingPos

Sản phẩm bán chạy
1/4
2/4
3/4
4/4
Liệt kê:
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/dau doc ma vach/máy-wet-150x150.jpg
Máy đọc mã vạch KingPos SI-2300 (2D)
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/dau doc ma vach/Untitled-150x150.jpg
Máy đọc mã vạch KingPos SL-1300 (1D)
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/dau doc ma vach/hình-1300w-ko-day-sun-150x150.jpg
Máy đọc mã vạch KingPos SL-1300W (Không dây)
  • https://sunlike.vn/image/cache/data/thiết bị siêu thị/dau doc ma vach/hinh-1300---Copy-sun-150x150.jpg
Máy đọc mã vạch KingPos SO-1500 (Đa tia)